Adress: niwelatory optyczne SurvGeo
E-mail: radom@infopomiar.pl
Ulica: Zbrowskiego 118
Kod pocztowy: 26-615 Radom
Miasto: Radom
Telefon: Paweł – 668 001 513

Niwelatory optyczne SurvGeo

Niwelator optyczny jest narzędziem geodezyjnym, który umożliwia dokonanie pomiarów różnicy wysokości między punktami zaznaczonymi w terenie. Niwelatory dzielimy na libellowe, automatyczne. Laserowe oraz kodowe(cyfrowe)
Niwelatory libellowe są już praktycznie nieużywane, ponieważ przed wykonaniem pojedynczych pomiarów konieczne jest poziomowanie osi celowej lunety za pomoca libelli.

Niwelatory automatyczne zwane również samopoziomującymi są najbardziej popularne. Wyposażone są one w automatyczny kompensator osi celowej aby nie trzeba było obsługiwać manualnie libelli niwelacyjnej.

Laserowe realizują oś poziomą dzięki wysyłanie możliwej do zobaczenia wiązki laserowej

Kodowe (cyfrowe) pozwalają automatycznie odczytać kod paskowy znajdujący się na łatach